XR & Robotics
13 June, 2018

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเทรนทางด้านเทคโนโลยี ทั้ง AR, VR, Cross Reality (XR) และ Robotics เรามี Specialist จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในวงการ 3D มาอย่างยาวนาน และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์ AI Mr. Yoichiro Kadoguchi กับหัวข้อสัมมนา XR & Robotics โดยงานนี้จัดเต็มที่กันไปเลยกับหุ่นยนต์มากมาย

 

 

 

 

Related NEWS